Materiaal commissie

Welkom op de pagina van de materiaal commissie. Op de club kun je ons vinden in het vulhok, dus daar waar wij de flessen vullen. Het vullen van de flessen met perslucht is gratis. Nitrox vullen kan tegen een kleine vergoeding van 0,25 € per fles liter. Voor deze Nitrox vulling kun je een vulkaart kopen bij de bar mensen. In het duikseizoen kun je iedere vrijdagavond vullen van 20.00 uur tot 22.00 uur. Als je nog geen automaat of eigen fles hebt kun je als beginnend duiker gratis lenen van de vereniging. Heb je een vraag of kunnen wij je ergens mee verder helpen, spreek een van onze dienstdoende mensen aan. Omdat wij omgaan met materialen die eigendom van de club zijn hebben wij duidelijke spelregels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden.

Dingen die je moet weten over het lenen van club materiaal:
De club heeft automaten, backpacks en flessen. Deze zijn in eerste plaats voor leden die in opleiding zijn en (nog) geen complete uitrusting hebben. Het club materiaal is dus in eerste plaats voor de 1-sters in opleiding. Daarnaast kunnen alle leden het club materiaal. Om het uitlenen van het materiaal ook in de toekomst mogelijk te houden, moet er netjes mee omgegaan worden. Daarvoor hebben we enkele regels opgesteld:- De 1-sters in opleiding hebben voorrang op het lenen van club materiaal. Als er dan nog materiaal beschikbaar is, kunnen andere leden hier gebruik van maken. Per lid wordt er slechts één set uitgeleend (i.v.m. de eerste regel). Niemand monteert of demonteert iets aan/van het clubmateriaal. Dat geldt zowel voor ons als voor jullie.

Uitleen procedure:
Als je iets wilt lenen, meld je je vrijdag avond bij de materiaal-ruimte. Je noteert je naam, achternaam en de datum in de uitleen map. Je noteert van elk stuk materialen het nummer in de juiste kolom achter jouw naam. Je tekent vervolgens voor het uitgeleende materiaal. Vanaf dat moment ben jij verantwoordelijk voor die uitrustings-stukken. Controleer al het geleend daarom nu op eventuele gebreken, en meld die gebreken direct. De volgende vrijdag (dus 7 dagen later) verloopt de uitleen termijn. Die dag lever je al het geleende materiaal weer in.  Zodat het gecontroleerd kan worden op defecten e.d. Na het inleveren tekenen wij (de mat. Comm) het geleende weer af. Daarna is de verantwoordelijkheid weer bij ons.  Let er zelf op, dat het materiaal weer door ons afgetekend wordt.

Bijzondere opmerkingen: Mocht je door overmacht het materiaal niet terug kunnen brengen, neem je telefonisch of via e-mail contact op met een lid van de materiaal commissie (zie ledenlijst). De termijn wordt dan per uitzondering met 1 week verlengd.- Merk je aan het materiaal een defect, of een vermoeden daarvan, meld dit dan zo snel mogelijk (uiterlijk bij inleveren) aan de materiaalcommissie. Let op, een defect kan gevaarlijk zijn voor de volgende lener! Nogmaals: sleutelen aan clubmateriaal is niet toegestaan! De afspraak dat er niet gesleuteld wordt aan het materiaal is kei hard. Wij willen zo beschadiging van het materiaal voorkomen.- Er worden meerdere soorten schroefdraad toegepast door de fabrikanten van duikmaterialen. Deze lijken soms zo veel op elkaar dat het verschil niet zichtbaar is. Monteer je echter twee verkeerde onderdelen, dan beschadig je de schroefdraad onherstelbaar. Het materiaal is dan niet veilig meer. Sleutel je toch aan het materiaal, dan zal eventueel ontstane schade verhaald worden, om de vereniging niet op  kosten te jagen. Wij vertrouwen er op dat jullie netjes en secuur met het verenigingsmateriaal omgaan. Mocht iemand niet om kunnen gaan met dit vertrouwen, dan zal er op individuele basis een andere afspraak gemaakt moeten worden.

Uitleenprocedure is hier ook als PDF beschikbaar.

Het Nitrox regelement is hier beschikbaar.
De materiaalcommissie.