Instructie-team

Het instructieteam bestaat uit leden die nieuwe of ervaren duikers in hun duikontwikkeling ondersteunen. De algehele aansturing van het instructie-team neemt Edward Kloet op zich. 

Naast de coördinator bestaat het instructie-team uit de navolgende personen:

1ster / openwaterdiver opleiding:

2ster / advanced openwaterdiver opleiding:

3ster / divemaster opleiding:

Theorie en examens: