4 ster duiker / master scuba diver

En dan is er nog het 4-ster brevet!

Na het behalen van je 3-ster brevet kan je door voor je 4-sters brevet. Dan mag je jezelf Master-Scuba-Diver noemen. Hier is geen speciale opleiding voor. Wat je nodig hebt zijn 250 gelogde (in je logboek geschreven en getekende duiken) en 6 specialisaties. Hieronder zie je welke specialisaties je kan volgen na het behalen van de verschillende brevetten. Sommige specialisaties geven we binnen de vereniging. En geven we ze niet dan hebben we genoeg contacten om je te helpen om deze te behalen.

Voor nog meer informatie over de brevetten en de specialisaties bezoek de website van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) via de link https://onderwatersport.org/voor-duikers/duikopleidingen/

In dit overzicht kun je vinden welke specialisaties meetellen voor de aanvraag van het 4*-duikbrevet en wat de betreffende brevet eisen inhouden.