4ster duiker / master scuba diver

De 4*-duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Master Scuba Diver. Dit is een internationaal bekende benaming. Voor het 4*-duikbrevet is geen aparte opleiding. Het is een verzameling van specialisaties en duikervaring. Dit brevet kun je aanvragen zodra er 250 duiken geregistreerd staan. De brevetverklaring “250 gelogde duiken” kun je downloaden. Deze moet je laten aftekenen door een 2* instructeur of Instructeur-trainer die zelf ook de specialisatie heeft gedaan, stage verklaring heeft en/of een speciale instructeursopleiding voor de specialisatie heeft gevolgd. Verder moet je minimaal een 3*- NOB duikbrevet (of gelijkwaardig) hebben en zes NOB- specialisaties hebben gevolgd. Deze moeten tevens alle zijn geregistreerd bij de NOB. De kosten voor een 4* brevetcard bedragen € 20.-. Dit bedrag dien je over te maken op rekeningnummer NL27INGB0002304157 t.n.v. NOB Bondsartikelen o.v.v. relatienummer en gewenst brevet.
Het 4*-duikbrevet is bedoeld voor duikers die zich in hun hobby willen verdiepen. Het brevet is niet nodig om een instructeursopleiding te kunnen volgen.

In dit overzicht kun je vinden welke specialisaties meetellen voor de aanvraag van het 4*-duikbrevet en wat de betreffende brevet eisen inhouden.